Các món Phèo

Các món Phèo

Phèo Nướng Sate

Phèo Nướng Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Xào Sate Bẹ Xanh

Phèo Xào Sate Bẹ Xanh

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Xào Rau

Phèo Xào Rau

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Hấp Sả

Phèo Hấp Sả

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Hầm Tiêu

Phèo Hầm Tiêu

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Nầm

Phèo Nầm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Nướng Mọi

Phèo Nướng Mọi

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Xào Lăn

Phèo Xào Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Nướng Đậu Bắp

Phèo Nướng Đậu Bắp

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phèo Nướng Ngũ Vị

Phèo Nướng Ngũ Vị

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516