Các Món Khác (Gọi Thêm)

Các Món Khác (Gọi Thêm)

Rau Thêm

Rau Thêm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tủy Phần

Tủy Phần

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Thịt Thêm

Thịt Thêm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Khoai Môn

Khoai Môn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đậu Phộng

Đậu Phộng

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Óc Trùm Trứng

Óc Trùm Trứng

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tủy Trùng Trứng

Tủy Trùng Trứng

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đậu Hũ Chiên

Đậu Hũ Chiên

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Phở

Phở

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mì

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đậu Hũ Non

Đậu Hũ Non

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Hột Vit Lộn

Hột Vit Lộn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516