Các món Mực

Các món Mực

Mực Xào Lăn

Mực Xào Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nướng Chao

Mực Nướng Chao

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nướng Sate

Mực Nướng Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Ngũ Vị

Mực Ngũ Vị

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nhúng Giấm

Mực Nhúng Giấm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Hấp Sả

Mực Hấp Sả

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Hấp Hành

Mực Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Xào Rau Củ

Mực Xào Rau Củ

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nướng Ngói

Mực Nướng Ngói

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nướng Đậu Bắp

Mực Nướng Đậu Bắp

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nướng Mọi

Mực Nướng Mọi

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516