Các món Bò

Các món Bò

Bò Xào Pate Củ Hành

Bò Xào Pate Củ Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Sate

Bò Nướng Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Xào Chua Cay

Đuôi Bò Xào Chua Cay

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hầm Sả Đậu Phộng

Đuôi Bò Hầm Sả Đậu Phộng

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Sả Lăn

Đuôi Bò Sả Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hầm Thuốc Bắc

Đuôi Bò Hầm Thuốc Bắc

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Xào Sate

Đuôi Xào Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hấp Hành

Đuôi Bò Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Rau Củ

Bò Xào Rau Củ

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Ngói

Bò Nướng Ngói

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Cải Bẹ Xanh

Bò Xào Cải Bẹ Xanh

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Thập Cẩm Hấp Hành

Bò Thập Cẩm Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Hấp Xả

Bò Hấp Xả

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Đậu Bắp

Bò Nướng Đậu Bắp

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Lăn

Bò Xào Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Tái Hầm Tiêu

Bò Tái Hầm Tiêu

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Ngũ Vị

Bò Nướng Ngũ Vị

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Muối Ớt Xanh

Bò Nướng Muối Ớt Xanh

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Chao

Bò Nướng Chao

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nhúng Giấm

Bò Nhúng Giấm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Lúc Lắc

Bò Lúc Lắc

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Gỏi Lá Lách

Gỏi Lá Lách

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Sate Củ Hành

Bò Xào Sate Củ Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Thập Cẩm Hầm Tiêu

Bò Thập Cẩm Hầm Tiêu

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Tái Hầm Thuốc Bắc

Bò Tái Hầm Thuốc Bắc

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Hấp Hành

Bò Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nhúng Mẻ

Bò Nhúng Mẻ

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516