Các món Ếch

Các món Ếch

Ếch Hấp Sả

Ếch Hấp Sả

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Ếch Hấp Hành

Ếch Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Ếch Chiên Ngũ Vị

Ếch Chiên Ngũ Vị

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Ếch Chiên Sate

Ếch Chiên Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Ếch Xào Lăn

Ếch Xào Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Ếch Chiên Muối Xanh

Ếch Chiên Muối Xanh

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516