Sản phẩm

Tất cả Sản phẩm

Lẩu Bò Thập Cẩm

Lẩu Bò Thập Cẩm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Thái Bò Thập Cẩm

Lẩu Thái Bò Thập Cẩm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Thái Tôm Mực Bò Chanh Dây

Lẩu Thái Tôm Mực Bò Chanh Dây

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Bò Cải Chua Thập Cẩm

Lẩu Bò Cải Chua Thập Cẩm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Bò Tái

Lẩu Bò Tái

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Thái Tôm Mực Bò

Lẩu Thái Tôm Mực Bò

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Thái Bò Chanh Dây

Lẩu Thái Bò Chanh Dây

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Rau Thêm

Rau Thêm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tủy Phần

Tủy Phần

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Thái Ếch

Lẩu Thái Ếch

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Thịt Thêm

Thịt Thêm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Khoai Môn

Khoai Môn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Xào Lăn

Mực Xào Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nướng Chao

Mực Nướng Chao

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nướng Sate

Mực Nướng Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Ngũ Vị

Mực Ngũ Vị

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Nhúng Giấm

Mực Nhúng Giấm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Hấp Sả

Mực Hấp Sả

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Mực Hấp Hành

Mực Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Pate Củ Hành

Bò Xào Pate Củ Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Sate

Bò Nướng Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Xào Chua Cay

Đuôi Bò Xào Chua Cay

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hầm Sả Đậu Phộng

Đuôi Bò Hầm Sả Đậu Phộng

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Sả Lăn

Đuôi Bò Sả Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hầm Thuốc Bắc

Đuôi Bò Hầm Thuốc Bắc

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Xào Sate

Đuôi Xào Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hấp Hành

Đuôi Bò Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Rau Củ

Bò Xào Rau Củ

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nướng Ngói

Bò Nướng Ngói

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Cải Bẹ Xanh

Bò Xào Cải Bẹ Xanh

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516