Các món Tôm

Các món Tôm

Tôm Hấp Nước Dừa

Tôm Hấp Nước Dừa

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Nướng Mọi

Tôm Nướng Mọi

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Om Rơm

Tôm Om Rơm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Nướng Đậu Bắp

Tôm Nướng Đậu Bắp

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Nướng Ngói

Tôm Nướng Ngói

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Hấp Sả

Tôm Hấp Sả

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Nướng Sate

Tôm Nướng Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Cari Ấn Độ

Tôm Cari Ấn Độ

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Nướng Ngũ Vị

Tôm Nướng Ngũ Vị

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Xào Sate Cải Bẹ Xanh

Tôm Xào Sate Cải Bẹ Xanh

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Tôm Xào Lăn

Tôm Xào Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516