Bò Xào

Bò Xào

Bò Xào Pate Củ Hành

Bò Xào Pate Củ Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Rau Củ

Bò Xào Rau Củ

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Cải Bẹ Xanh

Bò Xào Cải Bẹ Xanh

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Lăn

Bò Xào Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Lúc Lắc

Bò Lúc Lắc

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Xào Sate Củ Hành

Bò Xào Sate Củ Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Tái Hầm Thuốc Bắc

Bò Tái Hầm Thuốc Bắc

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516