Đuôi Bò

Đuôi Bò

Đuôi Bò Xào Chua Cay

Đuôi Bò Xào Chua Cay

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hầm Sả Đậu Phộng

Đuôi Bò Hầm Sả Đậu Phộng

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Sả Lăn

Đuôi Bò Sả Lăn

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hầm Thuốc Bắc

Đuôi Bò Hầm Thuốc Bắc

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Xào Sate

Đuôi Xào Sate

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Đuôi Bò Hấp Hành

Đuôi Bò Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Gỏi Lá Lách

Gỏi Lá Lách

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516