Lẩu Bò

Lẩu Bò

Lẩu Bò Thập Cẩm

Lẩu Bò Thập Cẩm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Bò Cải Chua Thập Cẩm

Lẩu Bò Cải Chua Thập Cẩm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Lẩu Bò Tái

Lẩu Bò Tái

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516